Pa ajutoare sociale. Asistații, puși la muncă

Share dacă ți-a plăcut!

Vești proaste pentru asistații social. Președintele României, Klaus Iohannis a promulgat legea prin care persoanele care refuză un loc de muncă sau refuză să participe la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă pierd dreptul de a mai beneficia de ajutor social. Nici cei care primesc ajutor social nu vor fi lăsați să stea cu mâinile în sân. Aceștia vor fi obligați să presteze muncă în folosul comunității, în cuantumul banilor primiți. Inițiativa legislativă stabilește și obligații pentru primari în scopul valorificării forței de muncă locale. Dacă nu-și vor respecta obligațiile, edilii vor fi sancționați cu amendă de la 1.000 la 5.000 de lei.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, ieri decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Asta după ce pe 20 iunie, deputaţii au adoptat proiectul de lege prin care dreptul la ajutor social încetează în cazul refuzului unui loc de muncă oferit. Decizia a fost luată cu 274 de voturi „pentru”, 4 „împotrivă” şi 2 abţineri.

„Refuzul unui loc de muncă oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă atrage încetarea dreptului la ajutorul social”, prevede iniţiativa pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Proiectul mai prevede că, în situaţia pierderii dreptului la ajutor social, familia sau persoana singură poate solicita un nou drept după o perioadă de 12 luni de la data deciziei de încetare a acestui drept. Nici cei care beneficiază de ajutor social nu vor fi lăsați să stea degeaba. Aceștia vor fi obligați să presteze lunar, la solicitarea primarului, muncă în folosul comunității în cuantumul sumei de bani primite.

 „În situaţia în care persoana nominalizată să efectueze acţiunile sau lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau şi-a pierdut total ori parţial capacitatea de muncă, obligaţia de a presta acţiunile sau lucrările de interes local (…) se transferă celorlalte persoane apte de muncă din familie, cu acordul primarului”, se mai arată în proiect.

În municipiul Târgu Jiu sunt 449 de asistați social. Dintre aceștia 97, primesc mâncare la cantina de ajutor social din oraș.

În cazul în care, după o verificare, se constată că familia sau persoana singură a realizat venituri din alte surse şi acestea nu au fost declarate de titular, se dispune încetarea dreptului la ajutor social. Iniţiativa legislativă stabileşte şi obligaţii pentru primari în scopul valorificării forţei de muncă locale. Astfel, aceştia au obligaţia de a întocmi planul de activităţi sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forţă de muncă şi funcţionează pe raza unităţii administrativ-teritoriale. Planul de acţiune se aprobă prin dispoziţie a primarului, se afişează la sediul primăriei şi cuprinde activităţile sezoniere, beneficiarii de lucrări, precum şi repartizarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social pentru desfăşurarea activităţilor sezoniere.

Potrivit proiectului, neîndeplinirea de către primar a obligațiilor, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 5.000 de lei.

Share dacă ți-a plăcut!
Copyright Protect ! :)