Ajutor de deces majorat

Share dacă ți-a plăcut!

Începând de vineri, 15 martie, ajutoarele de deces se vor mări. Prevderea conform căreia se vor majora aceste ajutoare,se regăsește în Legea Bugetului Asigurărilor Sociale, care recent a fost publicată în Monitorul, în data de 12 martie. Trebuie să reținem că acest ajutor poate fi solicitat în maxim 3 ani de la data decesului. Termenul în care suma este achitată,  este de 3 zile lucrătoare de la data solicitării. Ajutorul este plătit de casa teritorială de pensii în cazul decedatului pensionar sau al asiguratului, pe când în cazul șomerilor, suma este plătită de instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj. Pe lângă o cerere tip, solicitantul trebuie să prezinte un dosar destul de stufos care conține actele sale de identitate, documente care atesta gradul de rudenie cu decedatul, dovada că solicitantul a suportat cheltuielile de înmormântare, certificatul de deces și alte documente privind persoana decedată.

Share dacă ți-a plăcut!
Copyright Protect ! :)